2021-07-05

Thông minh chụp Gimbal làm cho cuộc sống của bạn ghi lại thông minh hơn

Một điện thoại di động, thể thao máy ảnh, và không gương lật máy ảnh, nó có thể thực hiện theo các video với AI nhận diện khuôn mặt và định vị. Các Tác Giả mang đến cho sự tiện lợi lớn. Những gì là thông minh chụp Gimbal? Chúng ta hãy có được để biết!