LIÊN HỆ

position

201, khối MỘT, Trung Tâm Avenue, Baoyuan Đường, Xixiang, Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc

telephone

+86-755-82814862

fax


email

sales05@topjoyint.com

skype


whatsapp

+86 18296250733

LIÊN HỆ

position

201, khối MỘT, Trung Tâm Avenue, Baoyuan Đường, Xixiang, Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc

telephone

+86-755-82814862

fax


email

sales05@topjoyint.com

skype


whatsapp

+86 18296250733