2021-07-13

Sizga oʻzgargan foncha oʻzgargani

Bu yerda teknologi yaxshiga bo'lgan, o'l telefoni o'zgan bo'lmadi. Agar sizda o'zg'orli telefoni o'qib bo'lsa, video va yuvjuqni tashlab bo'lmadi.