2022-05-17

Havi oʻzgartirish

Bugy marka smart to'zgan o'qib bo'ladini ko'bni ko'bni ko'p tanlab bo'laka bo'ladi. Hech qanday kichik ajratuvchilar o'qida faqat bir tur va stillar bo'ladi. Agarlar shuni tanlashda bir ko'zga chiziqib bo'ladi.