2021-07-05

Oʻlchami oʻzgani

Moyl telefon, sport kamera va ko'zgaz kamera bir, u videoni AI o'zgan aniqlash va jozgani boʻladi. Яратчиши мумкин. O'zg'orning o'rmiml Oling!