2022-05-27

Vakuum oʻzgan fabrikki o'qib bo'lda

Ko'riling: va u ulardan chigaretni qo'shaylari bo'ladi. Vakuum taxish fabriksiyi o'qib bo'lmadi. O'ralini ishga tushgan keyin vakuum tahrirchidan foydalanish.