2022-05-30

Foydalanuvchi vakuum oʻzgarishlari

Tashqib bo'lgan vakuum tahrirchilari uchun ishga tushiring: Вақтики қуйга қисқарилса. ON pozidaga o'zgan kiritishingiz va uni shigareteri o'qib bo'ladiga qo'ishining. Lekin, aga u uzun vaqta, 5 daqiqdan da Auto batterini qoʻshish uchun, vakuum oʻzgartirishni ishga tushgandan keyin vakuum oʻzgartirishdan foydalanish.