2022-01-12

ชนิดของของเล่นหุ่นยนต์สมาร์ทเหมาะสำหรับเด็ก

ปัจจุบันของเล่นหุ่นยนต์สมาร์ทกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในตลาดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นสาขาที่สำคัญของหุ่นยนต์บริการขนาดตลาดของหุ่นยนต์สมาร์ทของเด็กจะถึง11.1พันล้านเหรียญสหรัฐในห้าปีข้างหน้า, และรายได้จากการให้บริการและเนื้อหาของหุ่นยนต์บริการการศึกษาจะถึง11.1พันล้านดอลลาร์สหรัฐ