2022-01-12

Kole vrsta smarnih robotnih igrača su odgovarajuće za djecu

Danas, smanji robotski igračke postane više i zajednijih na tržištu. Prema relevantnim podataka, kao važni grana robota usluga, Veličina tržišta smanjih robota djece će došati 11,1 milijardi američkih dolara u sljedećih pet godina, i usluga i sadržaj prihod obrazovnog usluga će došati 11,1 milijardi američkih dolara.