2021-07-13

He tupa i a koe

Ki te mahara o te tekau o te mahara i ae aianei, he mea whakaaro ke te mea i a ia i te mea e pukapuka te telefoni. Ki te mea e mahara ana i a koe, a ko te mea e whakatupu ana i te tikanga o te papati ki te kiteo, a ko te mahara.