2022-05-17

Te mea e whiriwhiri i tetahi mea mahi pako

E taea e nga kaiwhakamahi i te mata nui e whakaaroa ana e nga kaiwhakamahi i te tokomaha o nga kaimahi nohi e maha ana i nga wahi, i nga pera. Na, e pai ana te tangata i nga whiriwhiri mo te whiriwhiri i te whiriwhiri, mo te whiriwhiri ai i nga kaimahi i roto i nga pera nunui.