2021-07-27

ໂປຣເເກຣມແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ເປົ້າ ຫມາຍ ເຖິງ

ບົດ ຄວາມ ນີ້ ເວົ້າ ເຖິງ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ທີ່ ມີ ໂປຣເເກຣມ ຢູ່ ເມືອງ ມອບ ຫມາຍ ເຖິງ