2021-10-20

Өзгөчөлүктүү смирт телефон чагылдыруу үчүн эмне көңүл керек?

Мобилдук линс модулдун anti-shake механизми кандайча өзгөртүлгөн эмес, иштетүүсү дагы чектелген, өзгөчөй эле көчүрүп жаткан объекттерди салыштырмалуу чоң болгон сүрөттөр үчүн, жана азыркы учурда стабилдүү чыгаруу үчүн эң мыкты чечим чыгаруу мүмкүн.