2021-10-01

Кыймылдарды коюлган смирт чагылдыруучу үчүн кайсы көйгөйлөрдү эске алууу

Кыймылдардын кыймыл параметрлери үчүн салыштырмалуу жогорку талаптар бар болсо, мысалы, тактык же ылдамдыгы, Бул бардык стандарттык продукттар менен камсыздай албайт, биз аныкталган смирт ишке аштыруу керек. Кайсы маселелерге көңүл буруу керек?