2022-01-18

Кызыктуу robot оюндагы продукттардын кыска киргизүү

Акыркы оюндагы ойноштук продукту жөнүндө эмнени билишиңиз керек? Биринчиден, силер дагы бир нерселердин айрымдары бар дизайн командага муктаж. Эмне үчүн? Планициясынан жана позициялоо, жабдык производоо, программалардын программасын жана дизайнин, улантуу регулярдуу жана текшерүү үчүн, Бул чоң цикл жана чоң иштеп жаткан нерсе.