2021-10-14

Эң эң мыкты кызыктуу телефон сактоо

Ошол жылы Интернетте таратуу үчүн эң мыкты телефон чагылдырат. Кыска видео индустриясына инвестициялоо каалаган аттары, бирок эксперттер командасы жок, кызыктуу камеранын баштайт.