2021-07-13

Сиз татыктуу телефон чагылдыруң

Бүгүнкү күндө технологиянын дайыма иштеп жатканы менен, мобилдук телефон чагылдыруу жөнөкөй маселе. Эгерде сен кыймыл телефон чагылдырса, видео жазуу жана тирүү таратуу тууралуу көбүрөөк кубаныч алат.