2021-07-05

Сырткы үч алуу үчүн өмүрүңөрдү кызыктырат.

Мобилдук телефон, спорт камера жана сүрөттөлгөн камера катары, ал видеоны AI менен белгилүү жана позициялоо менен ээлей алат. Жаратуучу чоң пайдалуу. Акыркы үч алуу деген эмне? Келгиле, билгиле!