2022-05-30

Өзгөчөлүк машине тазалоочуларды колдонууга көңүл буруу

Өзгөчөлүктүү автомобилди тазалангануучулардын энергия берүү үчүн көңүл бургула: Автоматтык тазалар кыска убакыт колдонулат, Сиз машина ачкычты ON позициясына айландырып, андан кийин аны колдонуу үчүн цигареттердин жарыкчысына туташуу аласыз, бирок ал узун убакытты колдонулат, 5 мүнөттөн көп, Карта батареяны коргоо үчүн, автомобилди башталгандан кийин вакуум тазалар колдонуу жакшы.