2023-08-28

Сабанды 5 кадамга кантип орнотуу?

Ал эми беш жөнөкөй кадамга кантип орнотууга үйрөнгүлө. Бул кеңейтилген багыттарды чечим баяндамаларды, пайдалуу кеңештерди берет жана көп суроолорго жооп берет