2021-10-01

რა ყურადღება უნდა მიაღწიოს ისტორიული ჭეშმარიტებას

როცა გვაქვს შედარებით მაღალი მოთხოვნილებების გარკვეული პარამეტრი, ჭეშმარიტება ან სიჩქარე, კჲთრჲ ნვ მჲზვ ეა ჟვ ჱაოჲფნვ ჲე ჲჟრანვჟრგვნთრვ ოპვკრჲპთრვ, რპწბგა ეა ნაოპაგთმ სმვნვნჲ ოაპთრვლვნ თჱოჲლჱგა. რომელი საკითხი უნდა ყურადღება მიაქციოთ ყურადღების დროს, როცა ჩვეულებრივ მომზადების პროცესს?