2021-07-05

სმნთწრ დთმთლ თჱოჲლჱგა ზთგჲრა რთ ოჲ-სმნთ.

როგორც მობილური ტელეფონი, სპორტის კამერა და უფსკრული კამერა, ის შეძლებს ვიდეოზე და პირადი აღიარებისა და პოზიცია. ჟყპქთფკყრ ეჲნვჟთ დჲლვმჲჟრ. კაკგჲ ვ სმთნ დთმთლ? ეა ჱნავმ!