2021-07-27

ჲოთრ ნა სმნთრვ რვლვტჲნ ჱა მჲლჲრჲ

ამ სტატიაში აღწერს, თუ რა როლს ასრულებს ტელეფონებს მანქანებში.