2022-05-27

Մեքենա մաքրությունը զրուցում է մեքենայի մաքրության օգտագործման մասին ։

Նկատի առնենք, որ երբ մեքենա մաքրությունը կարճ ժամանակով օգտագործվում է, ավտոմեքենանը կարող է վերածվել ON-ի դիրքը: Եվ այն կարելի է տեղադրել ծխախոտի լույսը, բայց եթե այն երկար ժամանակ է օգտագործվում, ավելի քան 5 րոպե: Մեքենա մաքրությունը խորհուրդ է տալիս ավտոմեքենայի պաշտպանություն: Մեքենա սկսելուց հետո լավ է օգտագործել վաշում մաքրումը ։