2021-10-07

Ποια έξυπνη βολή τηλεφώνου είναι καλύτερη

Ο έξυπνος κάτοχος τηλεφώνου υιοθετεί το τελευταίο έξυπνο τσιπ Bluetooth BLE5.0 και μπορεί να λειτουργήσει συνεχώς για 50 ώρες. Η αυτόματη λειτουργία παρακολούθησης εικόνας μπορεί να παρακολουθεί πρόσωπα και αντικείμενα των ανθρώπων, έτσι ώστε ζωντανή μετάδοση εικόνες σας να μην χαθούν, Και είναι πιο βολικό να φέρνεις αγαθά.