2021-10-01

Σε ποια ζητήματα θα πρέπει να δοθεί προσοχή για προσαρμοσμένο έξυπνο κάτοχο

Όταν έχουμε σχετικά υψηλές απαιτήσεις για μια συγκεκριμένη παράμετρο του έξυπνου κάτοχου, όπως ακρίβεια ή ταχύτητα, που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από τα υπάρχοντα πρότυπα προϊόντα, πρέπει να εκτελέσουμε ένα προσαρμοσμένο έξυπνο κάτοχο. Σε ποια ζητήματα θα πρέπει να δοθεί προσοχή στη διαδικασία της προσαρμοσμένης εξυπνάδας κάτοχος;