2021-07-05

Έξυπνο γυρίσματα κάνει το ρεκόρ της ζωής σου εξυπνότερος

Ως κινητό τηλέφωνο, αθλητική κάμερα και κάμερα χωρίς καθρέφτη, μπορεί να ακολουθήσει το βίντεο με αναγνώριση προσώπου και τοποθέτηση. Ο δημιουργός φέρνει μεγάλη ευκολία. Τι είναι το έξυπνο πυροβολισμό; Ας μάθουμε!