2022-05-30

Προφυλάξεις για τη χρήση προσαρμοσμένων ηλεκτρικών σκούπων

Δώστε προσοχή στην τροφοδοσία των προσαρμοσμένων ηλεκτρικών σκούπων αυτοκινήτων: όταν η ηλεκτρική σκούπα αυτοκινήτων χρησιμοποιείται για σύντομο χρονικό διάστημα, Μπορείτε να γυρίσετε το κλειδί του αυτοκινήτου στη θέση ON και στη συνέχεια να το συνδέσετε στον αναπτήρα για χρήση, αλλά εάν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, περισσότερο από 5 λεπτά, Για να προστατευτεί η μπαταρία αυτοκινήτων, είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα μετά την εκκίνηση του οχήματος.