2022-05-27

Automobilová továreň na vysávače mluví o použití automobilového vysávače

Všimněte si, že když je automobilový vysávač používán na krátkou dobu, klíč auta může být obrácen na polohu zapnutí a pak může být vložen do zapalovače cigaret pro použití, but if it is used for a long time, more than 5 minutes, Automobilová továreň na vysávače doporučuje k ochraně baterie automobilu, je nejlepší použít vysávač po spuštění vozidla.