2022-09-20

Defaŭrenje i princip predsjednih pametnog pucanja gimbala

Opoziranoj pamu pucanje gimbal kako sugerira ime, to je kamera koja može inteligentno pratiti trajektoriju cilja. Ima funkcije detekta pokreta, prikupljanje slike i automatske praćenje. Momo blizu tražimo kako rade prijasni smart pucanje gimbal.