2022-09-27

Zašto se izabrati prate civilnu smanji pucanje gimbala

Cijačnu pamu pucačku gimbal usvoji bezrasna transmission, koja može posmetiti i snimiti sliku i video informacije scene u stvarnog vremena, i može posmatrati, urediti, dijeliti i druge operacije kroz mobilnu aplikaciju, i shvati funkciju dalje video konferencije.