2021-07-27

Avtomatik üçün cərgə telefonin rolu

Bu məqalə maşınlarda şagird telefonin rolu təsvir olunur.