2021-08-03

Əll axtarış vacuum təminçi prinsipi

Bu məqalə, ələ keçirilən ətraflı təmizliyə və xüsusiyyətlərini təsvir olunur.