2023-08-23

Vəziyyətdə qoruyub saxlamağın faydası və istifadə edilir

Avtomatik bizi maşının qoruyu və təmizləmək işində, əli qoruyub saxlamaq və təmizləyir. Bu kompakt və çoxlu aləti kevidə necə kömək edə bilən