2023-10-27

Öyrəndik atıq Gimballa bilmir:

Smart atıq Gimbal sizin əleyhinə stabilizasiya və idarə etməklə necə dəyişə bilər. Vaxtılı aktiyyətdən, xüsusiyyətdəki videolar yaratmaq üçün,