2023-08-25

Avtomatik qoruyaqları üçün əldəçik Vacuumın ünvanı

Avtomatik qoruyub saxlamaq üçün əlinin faydalı və xüsusiyyətləri öyrən. ( Ya Rəsulum ! )